Xuất khẩu hạt điều nhân năm ngoái được 150.000 tấn với kim ngạch 1,4 tỉ đô la nhưng năm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo có khả năng lượng điều nhân xuất khẩu đạt 200.000 tấn với kim ngạch 1,75 tỉ đô la Mỹ mặc dù điện tích trồng điều trong nước đang có xu hướng giảm dần.
Theo báo cáo của Vinacas, 7 tháng đầu năm 2012, sản xuất điều trong nước gặp rất nhiều khó khăn, do thời tiết bất thường đã làm cho năng suất điều bình quân chỉ còn 8,4 tạ/héc ta (năm 2011 là 9,1 tạ/héc ta), sản lượng điều thu hoạch toàn niên vụ đạt 264.810 tấn (năm 2011 là 301.730 tấn), diện tích trồng điều tiếp tục giảm, năm 2012 chỉ còn 355.050 héc ta (năm 2011 là 362.560 héc ta).
Hiện nay, do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nên VINACAS dự báo trong quý IV cả nước chỉ xuất khẩu thêm được 30.000 tấn nhân điều. Do vậy kim ngạch cả năm có thể chỉ đạt tối đa 800 triệu USD, thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Mục tiêu phấn đấu của ngành điều là tới năm 2011, diện tích trồng điều cả nước sẽ đạt 450.000 hecta với sản lượng thu hoạch 500.000 tấn.